Logo - DAM
DAM - Deutsche Angelgerat Manufactur

DAM - Značka (rybárske potreby)

DAM je nemecká značka známa po celom svete, ktorá bola založená v roku 1875 a je postavená na najvyššej kvalite, tradícii, dedičstve a vysoko kvalitných služieb. Mnoho z jej produktov a značiek sa stali synonymom pre určité výrobky, ktoré všetci používame zakaždým, keď ideme rybárčiť. Počas minulého storočia DAM vyvinula masívne portfólio značiek a rozšírila sa do celého sveta.

Spoločnosť DAM je známa pre výrobu vysoko kvalitných výrobkov v rámci svojich značiek, ktoré boli starostlivo navrhnuté a skonštruované podľa oddelenia vývoja produktov v sídle v Nemecku. Aplikujeme prísne normy k našim výrobkom, aby všetky poskytovali vysokú úroveň funkčnosti, pohodlia a sú vyrobené tak, aby zabezpečili bezkonkurenčnú trvanlivosť. Výrobky pod značkou DAM sú predávané iba oficiálnymi dealermi a predajcami.

1875 - Založenie spoločnosti

Spoločnosť so športovým a rybárskym zameraním vznikla v roku 1875 bratmi Oskarom a Fritz Ziegenspeck. Čoskoro začala vyrábať svoje vlastné značky rybárskych potrieb, a v roku 1902 začal jej útok na európskom trhu pod názvom "Deutsche Angelgerat Manufactur" z nemeckého jazyka a dodnes sa používa ako skratka D.A.M.

Logo - MAD
MAD - Špeciálna kaprárska edícia rybárskych potrieb DAM

MAD - špeciálna edícia

So značkou MAD začala firma D.A.M v roku 2009 ako s úplne novým prevratným programom pre kaprárov, ktorý sa hneď od začiatku ujal na celom svete. Neskôr k tomu pridružila ešte aj program pre sumčiarov.

Odvtedy je značka MAD seberovnou značke D.A.M. a ponúka ucelený sortiment veľmi kvalitných rybárskych potrieb pre kaprárov a sumčiarov za veľmi prijateľné ceny oproti konkurencii. Rybári oceňujú hlavne kvalitu tejto značky a výhodné ceny. Prúty tejto značky MAD ako Meduza, Vanguard alebo D Fender patria k najlepším svojho druhu na trhu. Značka MAD ponúka aj nespočetné množstvo drobností, podložiek pod ryby, sakov, tašiek, neskutočne krásneho oblečenia a topánok za výborné ceny.

Stala sa súčasťou kazdoročnej ponuky firmy D.A.M pre celú Európu.

Nákupný košík

Produktov v košíku: 0
Celková cena: 0,00 -

Náhodný tovar

Morský úhor
Morský úhor

Cena: 5,90 €
MADCAT cikada 80g
MADCAT cikada 80g

Cena: 7,00 €
MADCAT JIGHEADS 80g
MADCAT JIGHEADS 80g

Cena: 4,30 €

Iné informácie

.....

Obchodné podmienky

PRAVIDLÁ OBCHODU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou VV VEKA SLOVAKIA, s.r.o. Námestie Slobody 1188, Sereď 926 01 , IČO: 46 326 405 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.rybarske-potreby.com (ďalej len "systém").
 • 1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • 1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
 • 1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 • 1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

 • 2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
 • 2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 • 2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou VV VEKA SLOVAKIA s.r.o
 • 2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

 • 3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
 • 3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  * v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
  * prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
  * tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 • 4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
  Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.
 • 4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
  Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
  Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
  * kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
  * ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
  o tovar nesmie byť použitý
  o tovar musí byť nepoškodený
  o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
  o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra
  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet alebo poštovou poukážkou a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
  Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
  V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

 • 5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%
 • 5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6
 • 5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

6. Poštovné a balné

 • 6.1 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zliav a to nasledovne:
  GLS kuriérska služba:
  Doručenie balíka/24-48h...................max 30kg....................5,00€ s DPH
  Doručenie balíka/24-48h...................v hodnote nad 200€/max 30kg.......ZDARMA(prepravné neúčtujeme)
  Kuriérska služba
  Ako novú službu sme pre vás pripravili doručenie vašej zásielky prostredníctvom kuriérskej služby/GLS/. Výhodou doručenia vašej zásielky touto formou je, že vám je balík doručený priamo k vám domov v čase, ktorý si vy sami určíte. Na rozdiel od Slovenskej pošty, ktorá väčšinou doručuje balíky a inú poštu v čase, kedy je normálny, zárobkovo činný človek, jednoducho v práci. Platbu za tovar od vás preberie priamo kuriér GLS, ktorý vás bude pred doručením zásielky kontaktovať na vaše telefónne číslo uvedené v objednávke a dojedná si s vami termín doručenia, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať. Novinka: Zákazník bude informovaný o zásielke mobilným operátorom sms - správou!
  UPOZORNENIE: Pri vypĺňaní údajov v objednávacom formulári, dbajte prosím na vyplnenie kolónky tel. kontakt, kvôli upresneniu objednávky a komunikácii s dodavateľom VV VEKA SLOVAKIA GLS.
  UPOZORNENIE: Pri vypĺňaní údajov v objednávacom formulári, dbajte prosím na vyplnenie kolónky tel. kontakt, kvôli upresneniu objednávky a komunikácii s dodavateľom VV VEKA SLOVAKIA.

  6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.
  6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.
  6.5 Pre aktuálne ceny podľa bodu 6.4. kontaktujte prosím predávajúceho.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

 • 7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti uvedené v mailovej notifikácií. V prípade platby prevodom.
 • 7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo zamestnancovi kuriérskej služby.
 • 7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.
 • 7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

 • 8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.
 • 8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom alebo telefonicky.
 • 8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty a GLS na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje platný daňový doklad.
 • 8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti VV VEKA SLOVAKIA , s r.o. po vzájomnej dohode.
 • 8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 • 8.6 Tovar na dobierku dodávame výlučne na území Slovenskej republiky, zásielky do Českej republiky dodávame až po uhradení pro-forma faktúry.
 • 8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 • 9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti VV VEKA SLOVAKIA, so sídlom Námestie Slobody 1188,926 01 Sereď a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
 • 9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti www.rybarske-potreby.com je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 • 9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
  * či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  * či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  * či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
  Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

  Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
  VV VEKA SLOVAKIA, s.r.o.
  Námestie Slobody 1188
  926 01 Sereď

Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.rybarske-potreby.com

 • 10.1 Spoločnosť VV VEKA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Námestie Slobody 1188 , 926 01 Sereď upozorňuje, že informácie uvedené na www.rybarske-potreby.com sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 • 10.2 Spoločnosť rybárske potreby VV VEKA SLOVAKIA, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
 • 10.3 Spoločnosť rybárske potreby VV VEKA SLOVAKIA , s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

 • 11.1 Spoločnosť rybárske potreby VV VEKA SLOVAKIA , s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
 • 11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
 • 11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
  Tieto upravené podmienky vstupujú do platnosti dňa 09. decembra 2013.
  VV VEKA SLOVAKIA , s.r.o.